Waardeoverdracht

Het recht op waarde overdracht is één van de pré’s van pensioen op zich.

Door uitoefening van het recht kunnen pensioengaten worden voorkomen en gaten in de nabestaandenvoorziening worden gedicht. Ook kunnen kosten worden bespaard en zaken worden samengevoegd.

Echter, niet elke waarde overdracht is aan te bevelen. Soms heeft het geen nut, leidt het tot meer risico’s of komen oude garantiekapitalen te vervallen.

Maatschappijen geven doorgaans geen informatie of slechts eenzijdige informatie. Het is de vraag of u en uw medewerker daarmee gediend zijn.

Er zijn vrijwel altijd voordelen en nadelen verbonden aan een waarde overdracht. Het is heel belangrijk om dat goed in beeld te hebben.

Hierin is een onafhankelijk advies zeer welkom. Dat kunnen we zonder probleem verstrekken. Neemt u contact met ons op voor overleg of een toelichting.