Werknemers

Als wij u of uw bedrijf adviseren op het gebied van collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kunt u uw medewerkers of collega’s altijd op onze expertise laten terugvallen.
Dat geeft gemak en zekerheid. We kennen de regelingen van binnen en buiten. En voor ons is het geen probleem om met soms zeer persoonlijke vragen geconfronteerd te worden.

Te denken valt hierbij aan:
– begeleiding van nabestaanden of toekomstig nabestaanden van ernstig zieke medewerkers
– pensioenbegeleiding bij werknemers die met pensioen gaan en vele formulieren dienen in te vullen
– inkomstenplanning voor werknemers die samen met hun pensioen diverse prive verzekeringen willen laten uitkeren
– bruto-netto berekening voor pensioengerechtigden om een indruk te geven van hun netto inkomen
– waarde overdracht, wanneer is dit nou verstandig of niet? Wat zijn de voordelen en nadelen?

Het is een fijne gedachte om te weten dat wij ervaring hebben met bovengenoemde zaken. We weten hoe we hiermee om moeten gaan.