Verzuimverzekeringen

De onderdelen pensioen en verzuim zijn aan elkaar gelieerd. Ze hebben betrekking op werknemers en hebben dezelfde gegevens als input. In het werkgeversportaal is daar een unforme koppeling in aangebracht.

Op het gebied van verzuimverzekeringen zijn er grofweg 2 hoofdgroepen. Te weten:
– Conventionele verzuimverzekeringen
– Stop loss verzuimverzekeringen

De conventionele verzekeringen werken op de manier die voor de meesten onder ons het best begrijpelijk is. Bijvoorbeeld: vanaf 14 dagen van ziekte wordt aan de werkgever het salaris vergoedt dat deze aan de werknemer dient door te betalen.

De stop loss verzekering werkt anders. Niet in wachtdagen maar in bedragen aan eigen risico per jaar. Bijvoorbeeld: indien er in een jaar meer dan € 95.000 aan ziekengeld is uitbetaald, wordt het meerdere door de verzekeraar vergoed.

Wat nu de beste verzekering is, is definieerbaar op 2 niveau’s. In de eerste paats: welk type verzekering is verstandig? In de tweede plaats: welke verzekeraar biedt het beste produkt tegen het beste tarief?

Wij zijn bekend met deze materie. Leest u verder voor een indruk of neem contact met ons op als u iets concreets wilt voorleggen.