OR advies

Een belangrijk moment voor een Ondernemingsraad (OR) is doorgaans het moment dat er een nieuwe pensioenregeling moet worden afgesloten. Met name wijzigingen hierin vereisen specifieke aandacht.

Het is niet wenselijk dat een OR zich laat adviseren door dezelfde adviseur als die van het bedrijf. De OR heeft baat bij een objectieve en onafhankelijke blik. Uiteraard wel meewerkend en met zicht op de toekomst. Oplossingsgericht en meedenkend.

Indien wij niet optreden namens de werkgever, kunt u ons inschakelen voor deze taak. We hebben hierin ervaring en kennen de rol die wordt gevraagd.

Deze dienstverlening kan alleen geschieden op feebasis.