Kostencontrole

Op contract- en polisniveau rekenen we de in rekening gebrachte premies en kosten door. Met enige regelmaat treffen we hier aanzienlijke afwijken in aan.

Veel voorkomende situaties in de praktijk zijn:
1. Er worden te hoge premies is rekening gebracht,
2. Er wordt minder korting verleend dan is afgesproken,
3. Er worden meer kosten ingehouden op de polissen dan contractueel is vastgelegd,
4. Aangevraagde waarde overdrachten laten jaren op zich wachten,
5. Medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, worden foutief vrijgesteld van premiebetaling,
6. Aanstaande pensioengerechtigden twijfelen hardop aan de juistheid van hun aanspraak

Schakel deskundige hulp in als bovenstaand het geval is of als u dat wilt voorkomen.

Deze dienstverlening geschied op feebasis of maakt onderdeel uit van een beheercontract.