Fusies, overnames en pensioen

Fusies, overnames in combinatie met collectief pensioen en andere personeelsgerelateerde verzekeringen zijn een hoofdstuk apart. Oplettenheid is geboden. Op personeelsgebied is het een mijnenveld. Emoties spelen een grote rol. Deskundigheid en communicatie zijn sleutelwoorden. Het heeft een enorme impact op alle personeelsgerelateerde verzekeringen, in hoofdzaak pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De wijze waarop een fusie of overname plaatsvindt is doorslaggevend. Is het een aandelentransactie, activa/passiva transactie of een juridische fusie? Dit, en de eventuele (recente) toezeggingen aan personeel, bepalen hoe de wet gevolgd dient te worden.

Integratie en harmonisatie zijn een groot goed. Meestal zijn er enkele vrijheidsgraden waarbinnen doelen gerealiseerd kunnen worden. Het is een kwestie van analyseren en communiceren.

Wij adviseren werkgevers of personeelsvertegenwoordigingen op onafhankelijke basis. Neemt u contact met ons op voor een nadere toelichting.