CAO

Uw bedrijf bevind zich in een bedrijfstak waarin een CAO van toepassing. Echter, u vraagt zich af of de CAO ook op uw bedrijf van toepassing is.

Is er een CAO algemeen verbindend verklaard?
Moet u zich hieraan confirmeren en zo ja, vanaf wanneer?
Wat is impact op uw salariskosten en personeelsvoorzieningen?
Is er een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling?
Kunt u dispensatie aanvragen?

Het lijkt soms zo makkelijk maar in de praktijk is dat toch even anders. Als u als werkgever hierin wel wat hulp kunt gebruiken bent u aan het goede adres.

Neemt u contact met ons op voor een afspraak.