31-03-2016: WGA-ERD keuzemoment 01-10-2016

Wet verbetering hybride markt WGA

De regeling WGA kent voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten een hybride verzekeringsstelsel, oftewel een keuze voor de werkgever tussen een publieke verzekering bij het UWV of kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Diverse onderzoeken laten zien dat er een ongelijk speelveld is tussen de publieke en de private markt. De verzekeraars dreigden dan ook de WGA-markt te verlaten vanwege grote verliezen en het ongelijke speelveld waarbinnen concurrentie met het UWV moeilijk is. Bovendien worden per 1 januari 2017 de gedifferentieerde premies WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd waardoor het risico nog groter zou worden. Het eigenrisicodragerschap WGA is dan niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een flex-dienstverband.

Wetsvoorstel “verbetering hybride WGA-stelsel”
Minister Asscher is met het wetsvoorstel ‘verbetering hybride stelsel WGA’ de private verzekeraars tegemoetgekomen om zo te zorgen dat het hybride systeem met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan. Grote verandering is dat de (middel)grote bedrijven die na 1 juli 2015 van privaat naar het UWV overstappen vanaf 2017 niet meer worden ingedeeld in de minimumpremie, maar worden afgerekend op de eigen historische schadecijfers. Een ander belangrijk verschil is dat bedrijven die juist over willen gaan van publiek naar privaat, vanaf 2017 niet meer te maken krijgen met inlooprisico’s, maar hun risico’s als staartlast bij het UWV achter kunnen laten.

1 oktober 2016: nieuw keuzemoment “eigen risicodrager of aansluiting UWV”
Op 22 maart 2016 is de Wet verbetering hybride markt WGA aangenomen door de Tweede Kamer. Hoe het op de markt gaat uitwerken is nog afwachten. Verzekeraars zijn dan ook druk bezig hun beleid en producten hierop aan te passen. De verwachting is dat de verzekeraars medio juli meer inzicht kunnen geven in de premiestelling en hun verzekeringsoplossingen. Indien u eigenrisicodrager wilt blijven voor zowel de WGA-Vast en WGA-Flex zal u voor 1 oktober als werkgever moeten aangeven of u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilt blijven, anders valt u per 1 januari 2017 automatisch terug naar het UWV. Indien u nu overstapt naar het UWV zult u conform de nieuwe wetgeving minimaal 3 jaar moeten blijven. Zodra de premiestelling en beleid duidelijk is van de verzekeraars, zullen wij u dan ook uitgebreid verder informeren. Zorg dat u alvast het volgende bij de hand hebt: de WGA beschikkingen van de Belastingdienst van het afgelopen jaar, een overzicht personeelsbestand met splitsing naar onbepaalde en bepaalde tijd contracten, een overzicht zieken en arbeidsongeschikten op dit moment (inclusief werknemers met een tijdelijk contract en werknemers welke ziek uit dienst zijn gegaan) en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren. Zo zijn we er op tijd bij en kunnen wij kijken wat voor u de beste oplossing is.