Werkwijze

Onze werkwijze is simpel en logisch.

Bij nieuwe relaties maken we eerst vrijblijvend een afspraak. We vernemen graag wat de wens of het probleem is. Op grond daarvan doen we een voorstel. Na een akkoord hierover verlenen we onze diensten, wat deze ook mogen zijn.

Bij bestaande relaties voeren we met name advies, onderhoud en controletaken uit. Afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden, maken we periodiek een afspraak. Dat kan zijn op afroep, maar ook per jaar, 2 keer per jaar of bij sommige zakelijke relaties zelfs wekelijks.