06-09-2013: Uitslag Wft-pensioen examen, pensioenadvies bedrijven score 100% goed

Mark van der Steijn is naast bedrijfseconoom ook pensioenspecialist. Om zijn specialisme te onderschrijven is hij sinds 2004 ingeschreven als Registerpensioenadviseur. Hiervoor mag de titel RPA achter zijn naam worden geschreven.

Hij was al gewend om tweejaarlijks examen af te leggen. Doorgaans met goed tot zeer goed gevolg.

Sinds vorig jaar is het voor pensioenadviseurs ook verplicht om landelijk examen af te leggen. Wij juichen dat van harte toe.

Afgelopen donderdag heeft Mark het theoretische deel van zijn staatsexamen Wft Pensioen afgelegd. Vermeldenswaardig is hierbij de score voor bedrijfsadvies, namelijk 100% goed!

In de wetenschap dat er waarschijnlijk maar zo’n 900 adviseurs in het land een vergunning hebben gekregen, zijn we met deze score zeer content.

Bent u een geïnteresseerde lezer en bent op zoek naar goed pensioenadvies. Deze 10 is er niet voor niets. Neemt u dan gerust contact met ons op.