05-06-2015: Uitkeren pensioen op beleggingsbasis

In de 2e kamer wordt gesproken over het probleem van de lage rekenrente en de impact die dat heeft op de pensioenen die op een vast moment aangekocht dienen te worden. Dit probleem doet zich op dit moment voor bij werknemers met een beschikbare premieregeling. Zij dienen op pensioendatum met het pensioenkapitaal een pensioen met een levenslange uitkering aan te kopen. Het probleem is dat de rente op dit moment erg laag is en dat zij relatief gezien een lage uitkering krijgen. Zij kunnen die uitkering in de toekomst niet aanpassen als de rente mocht gaan stijgen. Ze zijn puur afhankelijk van dit moment.

In het nabije verleden is er een regeling geweest, genaamd de pensioenknip. Medewerkers konden dan met het pensioenkapitaal een pensioen aankopen voor een beperkt aantal jaren (meestal 5). Het kapitaal dat daarvoor niet aangewend hoefde te worden, kon blijven staan bij de verzekeraar. Na de termijn van 5 jaar kon men met dat kapitaal dan de definitieve levenslange uitkering aankopen. Uiteraard in de hoop dat de rente gestegen zou zijn.

De regeling met de pensioenknip is inmiddels gestopt. De medewerkers die hiervoor in het verleden geopteerd hebben, blijken door de alsmaar dalende rentestanden geen voordeel te hebben gehad. De overheid broedt op een alternatief. Men wil het mogelijk maken om de pensioenuitkeringen op beleggingsbasis te kunnen gaan laten doen. Wetgeving daarover werd verwacht rond deze zomer 2015, maar dat gaat niet lukken. Het wordt waarschijnlijk pas in de zomer van 2016.

Hoewel de nood op dit moment erg hoog is om een alternatief te vinden, juichen we het systeem van uitkeren op beleggingsbasis niet toe. Er zitten de nodige aspecten in waarover men moet nadenken. Denk alleen al aan het rendement waarmee gerekend wordt en de aanpassing van de uitkering als de rendementen lager zijn dan verwacht.

Wilt u meer weten? Bel dan met THP pensioendesk op 078 – 7501118.