21-09-2011: SPMS pensioen: kies opting out!

SPMS verhoging pensioenpremie: doen of niet doen

Inmiddels heeft u persoonlijk informatie ontvangen dat de SPMS, na goedkeuring door de Vergadering van Afgevaardigden, heeft besloten de pensioenopbouw en –premie met één derde te verhogen. De redenen zijn: de huidige pensioenopbouw was slechts een basispensioen en geen volwaardig pensioen en daarnaast kunnen de hoge indexaties uit het verleden zeer waarschijnlijk niet meer gerealiseerd worden.
Tevens geeft de SPMS als argument aan: dat het onduidelijk is dat er straks mogelijk geen (volwaardig) AOW meer zal zijn en wellicht zelfs ook de lijfrente aftrek beperkt zal worden.

Als medisch specialist bent u zelfstandig ondernemer. Daardoor zou u in feite de vrijheid moeten hebben om te bepalen op welke wijze en hoeveel u wenst te reserveren voor de oude dag. Daarbij hoort onlosmakelijk, indien van toepassing, het afdekken van het nabestaandenpensioen.

Ondanks uw zelfstandig ondernemerschap is er van rechtswege voor gekozen dat de medisch specialist verplicht is aangesloten bij de SPMS. Daarmee hebt u een basisregeling, echter niet meer dan dat. Het is daarom verstandig om deze regeling aan te vullen, echter wel afgestemd op uw persoonlijke financiële mogelijkheden, passend bij de wensen en met behoud van flexibiliteit. Als het goed is heeft u al, in samenspraak met uw adviseur, een passende aanvullende nabestaandendekking afgesloten, naast de ‘basisregeling’ van de SPMS. Derhalve is in feite alleen de aanvullende pensioenopbouw van belang voor uw keuze. Ons advies is om de ‘opting out’ mogelijkheid te kiezen en niet voor de verhoogde premie. De redenen zijn dat u uw flexibiliteit volledig opgeeft, aanvullende kosten verschuldigd bent aan de pensioenverzekeraar (lees SPMS), u kunt op een later tijdstip ook nog voor de verhoging kiezen en een (te) groot deel van de premie bestemd is voor het waardevast houden van de rechten en niet wordt aangewend voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op: indien u niet reageert en geen keuze kenbaar maakt, wordt automatisch de verhoging doorgevoerd!

Uiteraard adviseren wij u om sowieso goed te reserveren voor de oude dag en ook uw bestaande regelingen voor de aanvulling van het nabestaandenpensioen nog eens kritisch te bekijken. Graag assisteren wij u bij uw keuze.