Schade melden

In het geval van calamiteiten kunt u ons als volgt bereiken:

Tijdens kantooruren: 0031 (0)78 750 1118

Alarmcentrale THP pakketpolis: 0031 (0)20 592 9281
Alarmcentrale Mondial Assistance (reis): 0031 (0)20 592 9292
Alarmcentrale Europeesche & VKG: 0031 (0) 20 651 5777

Schade bij opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen
Probeer schade altijd tot een minimum te beperken. Handel dusdanig dat verdere schade voorkomen wordt. Maak foto’s en indien nodig, licht de politie in. Aangifte doen kan door hier te klikken.

Vul tevens bijgaand schadeformulier in en zend dat naar ons toe:

Schade aangifteformulier Algemeen

Verkeersschade
In het geval van schade in het verkeer vult u altijd direct het Europees Schadeformulier in. De achterkant dient, eventueel achteraf ingevuld te worden door iedere partij afzonderlijk.

Schadeformulier autoverzekeringen

Heeft u schade aan uw voertuig en heeft de dader zich niet gemeld, maar heeft u wel getuigen? Doe dan een beroep op het waarborgfonds:

Waarborgfonds schadeformulier
Waarborgfonds getuigeverklaring

Bent u Volledig Casco verzekerd (of Beperkt Casco bij gedekte gebeurtenissen) en wilt u uw auto direct laten repareren. Zoek een reparateur uit die is aangesloten bij Schadegarant link of wanneer u verzekerd bent bij Allianz of London een reparateur aangesloten bij Topherstel link. U kunt dan profiteren van een verlaging van het eigen risico, gratis vervangende auto en een rechtstreekse verrekening met uw verzekeringsmaatschappij.