26-01-2012: Prolongatie registerpensioenadviseur

Mark van der Steijn is naast bedrijfseconoom ook onze pensioenspecialist. Om zijn specialisme te onderschrijven is hij sinds 2004 ingeschreven als Registerpensioenadviseur. Hiervoor mag de titel RPA achter zijn naam worden geschreven.

In Nederland zijn circa 300 adviseurs werkzaam die staan ingeschreven in het register. Elke 2 jaar dient opnieuw examen te worden afgelegd om de titel te mogen prolongeren. Als het examen niet wordt gehaald, is er nog recht op een herexamen. Als dat ook niet wordt gehaald, mag de titel niet meer worden gevoerd. Op 16 november 2011 was het voor Mark weer tijd om examen af te leggen.

Tot ons genoegen kunnen we melden dat hij is geslaagd met een 8,0. Daarmee heeft hij een van de hoogste scores van het examen behaald (ter vergelijk: officieus is medegedeeld dat bijna 30% was gezakt).

Op grond van deze score en de behaalde resultaten uit het verleden heeft de stichting RPA tevens aan Mark gevraagd of hij zitting wil nemen in de examencommissie voor de toekomst. Uiteraard heeft Mark dit verzoek eervol geaccepteerd.

kopie uitslag RPA examen M. van der Steijn