13-06-2018: Pensioen en echtscheiding 2018

Evaluatie pensioen en echtscheiding 2018

Uitgangspunt:
Als het inkomen tijdens een huwelijk wordt gedeeld, geldt dat feitelijk ook voor uitgesteld inkomen zoals pensioen. Als na een echtscheiding het inkomen en vermogen wordt verdeeld, moet dat ook van toepassing zijn op pensioen.

Huidige systematiek:
– Pensioenfondsen en verzekeraars doen niets tenzij zij een melding krijgen in de vorm van een echtscheidingsconvenant of een mededelingsformulier van beide ex-echtelieden.
– Melding moet gedaan zijn binnen 2 jaar na echtscheiding.
– Standaard wordt verevend: Ouderdomspensioen (opgebouwd tijdens huwelijkse periode) 50-50. Nabestaandenpensioen (opgebouwde aanspraak) 100% voor de ex-partner.

Problemen bij de huidige systematiek:
– Met grote regelmaat wordt er geen melding van echtscheiding aan een pensioenfonds of verzekeraar gedaan. Daardoor blijven de ex-echtelieden ook na pensionering financieel aan elkaar verbonden. De pensioengerechtigde moet dan zelf een deel van het pensioen overmaken aan de ex-partner. Dat geeft vanzelfsprekend allerlei problemen in de praktijk (mijn ex wil niets overmaken, hoeveel moet er worden overgemaakt?, wanneer?, moet er belasting worden betaald?, etc, etc).
– Bij de standaard verevening blijven de pensioenaanspraken verzekerd op het leven van de pensioengerechtigde. Als de pensioengerechtigde besluit om eerder of later met pensioen te gaan, geldt dat ook voor de pensioeningangsdatum van de ex-partner. Dat kan voor de ex-partner zeer onwenselijk zijn want het pensioen komt dan eerder of later dan verwacht.

Nieuwe systematiek (verwachting wetsvoorstel medio 2019):
– Pensioenfondsen en verzekeraars gaan het pensioen direct verevenen zodra zij een melding van echtscheiding krijgen uit de Basisregistratie Personen. Zij hoeven niet meer te wachten op een kopie echtscheidingsconvenant of een mededelingsformulier.
– De standaardmethode bij pensioenverevening wordt aangepast. Conversie wordt de norm. Dit wil zeggen: De pensioenaanspraken die aan de ex-partner zouden moeten toekomen, worden volledig op het leven van de ex-partner verzekerd. De ex-partners zijn daardoor in de toekomst niet meer van elkaar afhankelijk. Zij kunnen hun eigen keuzes maken (*).
– De grondslag van het nabestaandenpensioen dat in een echtscheiding wordt betrokken, wordt gelijkgesteld aan de grondslag van het ouderdomspensioen. Namelijk: alleen de jaren tijdens de huwelijkse periode zullen voortaan voor verdeling in aanmerking gaan komen.
– Als partners via huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant specifieke afspraken hebben gemaakt omtrent de verdeling van pensioen, zullen zij dat zelf moeten doorgeven aan het pensioenfonds of verzekeraar.
– Er komt een uniforme rekenmethodiek voor pensioenfondsen en verzekeraars zodat alle instanties dezelfde rekenregels hanteren. Het actuarieel genootschap adviseert om de rekenmethode in wet- of regelgeving vast te leggen.

(*) De wens op het te verevenen ouderdomspensioen op naam beide ex-partners te zetten, is evident (conversie wordt de norm). Maar of het verstandig is om ook het bijzonder nabestaandenpensioen daarin te betrekken, is de vraag. Immers, als bij het overlijden van een partner de alimentatie wegvalt, is het waarschijnlijk beter als er een bijzonder nabestaandenpensioen direct start met uitkeren.

Wilt u meer weten over pensioen en echtscheiding?
Neem contact met ons op via 078 – 7501118.