Woekerpolissen

Tegenwoordig wordt u te pas en te onpas wijsgemaakt dat u een woekerpolis heeft, dat u deze moet afkopen en dat u deze moeten oversluiten naar een veel goedkoper bankspaarprodukt.

In deze volzin zitten 3 aannames, die allen tegelijk en zonder goed advies veel te kort door de bocht zijn. De vraag kan gesteld worden wat het belang is van partijen die dit advies geven. Voor u het weet maakt u dubbele kosten en kiest u weer voor een produkt waaraan onvoorziene nadelen kleven.

Laat u daarom goed adviseren. Dat voorkomt een nieuwe miskleun in de toekomst.

Wat mag u van ons verwachten:
– een onafhankelijk advies over uw lopende polis
– een opsomming van alle voor- en nadelen van voortzetting of afkoop
– een gedegen en onafhankelijke vergelijking van eventuele bankspaaralternatieven

Denkt u dat u een woekerpolis heeft en wilt u actie ondernemen?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.