06-06-2016: Ontwikkelingen DGA pensioen in eigen beheer

Op het gebied van het DGA pensioen in eigen beheer zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Het gaat met name om de problematiek met betrekking tot de bestaande pensioenverplichtingen binnen BV’s. De belangrijkste punten hieronder op een rij:

– Per 01-01-2017: einde toekomstige pensioenopbouw volgens eindloon- en middelloonsystemen in eigen beheer zoals we dat nu kennen.

– Wat te doen met de opgebouwde voorzieningen op de balans:

Optie 1. Afkoop van de fiscale reserve
De gedachten gaan thans uit naar een belastingheffing (loonbelasting) over 70% van de waarde van de fiscale pensioenvoorziening. Een reeds ingegaan pensioen, kan indien gewenst ook worden afgekocht.

Optie 2. Overbrengen van de fiscale waarde naar een nieuwe pensioenspaarvorm (genaamd OSEB: oudedagssparen in eigen beheer)
In deze variant kan de fiscale waarde geruisloos worden ingebracht in de nieuwe pensioenvorm genaamd OSEB. Dit is een balansreserve die op elk gewenst moment kan worden omgezet in een lijfrente-uitkering.

Optie 3. Bevriezen van de bestaande aanspraak.
Deze variant is door veel DGA’s al gevolgd. Deze variant wordt ook premievrij maken genoemd. Feitelijk wordt er dan geen pensioen meer opgebouwd over het toekomstige salaris. De bestaande aanspraken worden wel gerespecteerd en de voorziening moet daar jaarlijks nog op worden aangepast.

Punt van aandacht is de eventuele partner van de DGA. De aanspraken van de partner kunnen in bovenstaande varianten aanzienlijk worden aangetast. Hiermee dient zorgvuldig te worden omgegaan.

De vraag wat verstandig is, is niet direct te beantwoorden en zal per situatie verschillen. Wat wel verstandig is, is om u goed te laten informeren en adviseren. Er kunnen aantrekkelijke voordelen worden behaald en mogelijke valkuilen worden vermeden indien u tijdig de (fiscale) mogelijkheden laat inventariseren door een pensioenspecialist. Neemt u daarom tijdig contact met ons op.

Mark van der Steijn
bedrijfseconoom, pensioenspecialist
THP, 078-7501118