12-12-2015: Nieuwe franchises 2016

De nieuwe AOW-franchises voor 2016 zijn bekend

In pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit omdat de AOW voor dit deel al voorziet in pensioeninkomen. Dit drempelbedrag noemt men AOW-franchise. De hoogte van de AOW-franchise is afgeleid van de AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld) die geldt voor gehuwden, met een partner ouder dan de AOW-leeftijd.

werknemers
Franchise 2015:
Beschikbare premieregeling & Middelloonregeling € 12.953 (was in 2015 € 12.642)
Eindloonregeling € 14.657 (was in 2015 € 14.305)

DGA met pensioen in eigen beheer
Franchise 2016:
Beschikbare premieregeling & Middelloonregeling € 18.948 (was in 2015 € 18.489)
Eindloonregeling € 21.441 (was in 2015 € 20.921)

Maximum pensioengevend salaris
Ook het maximum pensioengevende salaris is aangepast
2015: € 100.000
2016: € 101.519