07-10-2012: AOW leeftijden herfstaccoord VVD/PvdA

Nieuwe AOW-leeftijden herfstaccoord VVD / PvdA

De VVD en PvdA zijn met elkaar in gesprek omtrent de formatie van een nieuwe kabinet. Vooruitlopend op een eventueel regeeraccoord is op 1 oktober 2012 jongstleden een deelaccoord gepresenteerd. Belangrijk onderdeel van dit deelaccoord is de versnelde opbouw van de AOW leeftijd ten opzichte van het accoord dat afgelopen zomer reeds in wetgeving is vastgelegd (zie bericht van september bij nieuws en opinies).

Het leek ons handig om onze transponeringstabel aan te passen op het nieuwe deelaccoord. Voor de volledigheid: het deelaccoord van VVD en PvdA is nog geen wet, maar de kans hierop is bij een succesvolle formatie wel zeer groot. Wij adviseren om voorzichtigheidshalve rekening te houden met de nieuwe AOW-leeftijden.

Transponeringstabel
grafiek regeerakkoord AOW leeftijden

Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd verder gekoppeld aan de levensverwachting
Let op: De AOW begint met uitkeren vanaf uw werkelijke verjaardag (voor 01-04-2012 was dat nog altijd de eerste van de maand)

Hoogte AOW
De meest gehanteerde AOW is de AOW voor een gehuwde persoon. Deze zijn als volgt:

U en uw partner zijn beiden 65+ (cijfers per 01-07-2012)

  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto € 756, 39 € 756,39
Loonheffing € 0,00 € 114,83
Bijdrage Zvw € 53,70 € 53,70
Netto € 702,69 € 587,86

Bedrag per maand per persoon

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Tabel en cijfers zijn met zorg samengesteld en zijn bedoeld om u op weg te helpen.
Bel of mail ons bij vragen of indien hulp gewenst is.
THP, 07-10-2012