Medici – Toetreding MSB

Eenvoudiger of toch een ervaringsdeskundige inhuren?

Sinds de veranderingen in het ondernemerschap zijn in de meeste ziekenhuizen Coöperaties opgericht, ook wel medisch specialistische bedrijven genoemd. Dit heeft tot een aanzienlijke verandering gezorgd. Het oude maatschapsverband, een samenwerking met dezelfde vakspecialisten, is vervallen. Bij een toetreding wordt je lid van de coöperatie waarin dus alle vakdisciplines zijn vertegenwoordigd.

Het lijkt veel eenvoudiger geworden, want voor de goodwill is geen financiering meer nodig! Daarvoor is nu een in- en uitverdien regeling. Daarnaast is er een ledenovereenkomst, waarin diverse afspraken zijn vastgelegd.

Maar waar teken je nu precies voor en wat betekent het voor je? Want het is vaak de eerste keer dat je hier als toetreder mee te maken krijgt!
Rondom deze contracten en afspraken is het essentieel om alle relevante (financiële) zaken goed aan te laten sluiten op de persoonlijke omstandigheden als toetreder. Heeft de eigen organisatorische eenheid al passende afspraken gemaakt en vastgelegd (arbeidsongeschiktheid, waarneming, vakanties, verlof i.v.m. zwangerschap, nevenwerkzaamheden, toekomstplannen, afdekking van bepaalde risico’s, etc.)?
Daarnaast zijn er diverse organisatorische zaken te regelen. Welke ondernemingsvorm is gewenst of vereist (juridisch en fiscaal), hoe richt je een BV op, welke administratieve zaken zijn er te regelen (eigen boekhouding, loonadministratie, fiscale aangiften, pensioenfonds). Vervolgens is het belangrijk om aan de hand van een liquiditeitsbegroting de geldstromen op elkaar af te stemmen en de juiste risico afdekkingen te controleren of te regelen (beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, nabestaandendekking, etc.).

Kortom zo eenvoudig is het toetreden niet en er komt veel bij kijken. Noodzakelijk is dat alle organisatorische en financiële zaken goed en snel geregeld zijn. Dan kan je je als toetreder volledig focussen op je werk als specialist en nieuwe werkomgeving en zijn er geen open eindjes meer.

THP Financial Guidance kan hierin als ervaringsdeskundige de juiste oplossingen aandragen en adviezen bieden, waarbij we vooraf goede financiële afspraken maken om verrassingen te voorkomen. Neem contact op met Marc ter Haar voor een oriënterend gesprek, hij is u graag van dienst!
Telefoon: 078-701118 of 06-55706477. Email: terhaar@thpfg.nl.