Financiering

Voor de inkoop in een maatschap of kantoor heeft u een financiering nodig. Door onze contacten en expertise kunnen we de beste voorwaarden bedingen, afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Daarnaast kan het zijn dat u gaat verhuizen en is er behoefte aan een passende woningfinanciering. Door onze expertise met zelfstandig ondernemers, waartoe u ook als vrije beroeper behoort, zijn wij uitstekend in staat dat voor u te regelen.
Anderzijds kan er de behoefte bestaan om de bestaande financiering opnieuw te beoordelen afgezet tegen de actuele situatie. Zo’n second opinie levert u rust en mogelijk ook financiële voordelen op.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie voor te leggen.