Medici, informatie Covid 19 en verzekeringen

De corona crisis is zeer ingrijpend en raakt ons allen en u persoonlijk zeer waarschijnlijk ook. Er is nog heel veel onduidelijk: hoelang gaat het duren, wat zijn de financiële gevolgen, wat zijn de sociale gevolgen? Dat geeft veel onrust.

Ook wij merken de gevolgen doordat we deels thuis moeten werken en er nu bijzondere vraagstukken zijn waarop we ook niet direct antwoord hebben. Met deze mail willen we in ieder geval laten weten dat we voor u klaar staan en op een aantal onderdelen al wat oplossingen hebben, die mogelijk individueel wenselijk dan wel noodzakelijk zijn.

SPMS

We hebben al contact gezocht met de SPMS om te vernemen wat hun standpunt wordt in het kader van de premiehoogte, mogelijk lagere winstdeel / inkomen en daarnaast of er mogelijkheden zijn om de premie enigszins te gaan spreiden over het jaar en wat de consequenties zijn voor de nabestaandendekking. Hun reactie is als volgt:

Wat kunnen wij op dit moment voor u betekenen

Tijdelijk uitstel van betaling

U kunt uitstel van betaling krijgen voor de pensioenpremie over de maanden april, mei en juni. Deze maatregel is in lijn met de mogelijkheid voor uitstel die de fiscus biedt. U vraagt dit aan door te reageren op deze mail.

Het uitstel geldt voor maximaal 3 maanden. De uitstel is uiteraard vrij van kosten en rente. Mocht er in de toekomst aanleiding zijn tot aanvulling op het beleid, dan berichten wij u hierover.

Wij gaan er hierbij vanuit dat de betaling van de premie over de voorgaande maanden niet tot problemen leidt. Mocht dit anders zijn, dan horen wij dit graag van u.

Betalingsregeling

Uitstel van betaling betekent dat u tijdelijk een premieschuld opbouwt. We gaan er vanuit, en hopen dat natuurlijk ook, dat er vanaf juli weer voldoende werk en inkomsten zijn om deze opgelopen premieschuld te betalen. Dit kan met een betaling ineens, maar uiteraard ook in delen als u daar behoefte aan heeft. Wij verzoeken u vriendelijk in juni contact met ons op te nemen, zodat wij uw wensen kunnen bespreken en ook kunnen afhandelen.

Overigens blijven wij u wel maandelijks de nota’s versturen, digitaal of per post zoals u gewend bent.

Premie gedeeltelijk betalen

In dit geval betaalt u naar draagkracht een gedeelte van de premie per maand. Hiermee voorkomt u dat de premieschuld hoog oploopt. Net als bij volledig uitstel van betaling, kunt u de gemiste pensioenpremie vanaf juli ineens terugbetalen of hiervoor een betalingsregeling afspreken.

Dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid blijft bestaan

Voor de volledigheid informeren wij u dat welke bovenstaande keuze u ook maakt, de dekking op het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid in stand blijft.

Informatie met betrekking tot inschaling

Het zou kunnen dat uw totale inkomsten en/of uw uren dit jaar afnemen. En dat daardoor uw inschaling wijzigt. Dat is in de huidige omstandigheden nog lastig te voorspellen. Wij adviseren u voor nu uw inschaling op het niveau te houden van voor de coronacrisis. Uiteraard kunnen wij uw inschaling nog aanpassen, mocht dit later nodig blijken.

Wat hebben wij van u nodig?

Wij verzoeken u vriendelijk te reageren op onze mail, met daarin uw keuze: volledig uitstel van betaling of een gedeeltelijke maandelijkse betaling.

Wij hopen u met deze maatregel tegemoet te kunnen komen in deze bijzondere situatie en vernemen graag van u. Wij wensen u sterkte in de komende maanden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Van Movir hebben we ook al een aantal antwoorden gehad. In de eerste plaats is er gewoon dekking voor het coronavirus, enerzijds als u niet mag werken vanwege quarantaine of dat uzelf ziek bent. Qua uitkering wordt uiteraard rekening gehouden met de eigen risico periode in uw polis.

Financieel gezien biedt Movir de mogelijkheid om betalingstermijn aan te passen en desgewenst een tijdelijk uitstel van betaling.

Indien deze mogelijkheden niet toereikend zijn, dan kan het toepassen van een sluimer periode ook een oplossing zijn. Dan blijft de dekking in stand, echter gaat de uitkering pas in ná de sluimer periode en ná de eigen risico periode mits u dan nog arbeidsongeschikt bent.

Van Reaal hebben we helaas nog geen duidelijkheid, dat proberen we op korte termijn ook te vernemen. We gaan ervan uit dat ook zij met passende oplossingen komen, in de lijn van datgene wat Movir biedt.

Graag zijn we u van dienst om in uw persoonlijke situatie te beoordelen en adviseren, welke eventuele oplossingen passend zijn, waarna desgewenst samen actie ondernomen kan worden.

We vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.