04-01-2012: Slechte Z-score, stap uit pensioenfonds

De Z-score en blijven in het bedrijfstakpensioenfonds
Momenteel is de pensioenwereld fors in beweging. Mede door de magere tot slechte beleggingsresultaten zijn veel fondsen gedwongen om hogere pensioen premies te vragen, voor dezelfde (of zelfs lagere) toezeggingen.

De Z-score, een performance meting over de afgelopen 5 jaar, is een goede indicator voor het fondsrendement. De meeting is vergeleken met de norm (benchmark) die het bestuur zichzelf oplegt.

Op grond van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000 geldt de mogelijkheid tot uittreden indien de Z-score lager is dan -1,28. Aangezien uittreden uit een bedrijfstakpensioenfonds alleen in bijzondere situaties is toegestaan, adviseren wij u, indien u aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds met een lagere Z score het serieus te onderzoeken.

Waarom zou uittreden verstandig zijn? De mogelijkheid van een lagere premie, geen onverwachte aanvullende regelingen vanuit het pensioenfonds, concurrentievoordeel op basis van een maatwerk situatie, keuze van een eigen uitvoerder en een ervaren eigen adviseur, zowel voor het personeel als het management. Niet onbelangrijk is dat u als werkgever, door het serieus te beoordelen, de belangen van uw medewerkers vooropstelt.

Uiteraard is er ook een nadeel. Het opgebouwde pensioen blijft in principe achter bij het bedrijfstakpensioenfonds. Overdracht kan mogelijk zijn, maar is niet in alle situaties financieel aantrekkelijk.

De betreffende fondsen zijn:
1.BPF voor Groente- en Fruitverwerkende Industrie
2.BPF voor het Kappersbedrijf
3.BPF Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT)
4.BPF Rijn- en Binnenvaart
5.BPF voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie
6.BPF voor de personeelsdiensten (STIPP)
7.BPF Verf- en Drukinkt

Wilt u weten of uittreden voor uw bedrijf interessant is, dan kunnen wij dit voor u onderzoeken. De uitkomsten vermelden wij in een schriftelijke rapportage en als blijkt dat het uittreden uit het bedrijfstakpensioenfonds voor u een aantrekkelijke optie is, kunnen we u begeleiden bij de aanvraag van de vrijstelling en het selecteren van een nieuwe pensioenuitvoerder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van der Steijn, telefoonnummer 078-7501118 of per email vandersteijn@thpfg.nl.