Documenten

Algemeen
Dienstverleningsdocument THP Hypotheken 2015
Dienstverleningsdocument THP Pensioenen 2015
Dienstverleningsdocument THP Vermogen 2015
Dienstverleningsdocument THP Risico’s afdekken 2015
Basisbedragen pensioenen en personeelsgerelateerde verzekeringen 2017
Klantprofiel pensioen zakelijk
Klantprofiel particulieren
Machtigingsformulier zakelijk
Machtigingsformulier particulieren
Algemene voorwaarden diensten declaratiebasis

Checklists en Aanvraagformulieren
Checklist Financiele Planning
Checklist Banksparen
Aanvraagformulier Levensverzekeringen
Gezondheidsverklaring Algemeen
Gezondheidsverklaring specifiek Movir
Gezondheidsverklaring specifiek Amersfoortse

Wijzigingsformulieren
Inboedelwaardemeter 2016
Herbouwwaardemeter Woningen 2017
Intermediairwijzigingsformulier

Produktwijzers Verbond van Verzekeraars
Zakelijke inkomensverzekeringen
Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers
Collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)
Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)
Collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers
Verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Levensverzekeringen
Direct ingaande lijfrente
Kapitaalverzekering
Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV
Overlijdensrisicoverzekering

Schadeverzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering Particulier
Opstalverzekering
Inboedelverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Rechtsbijstandverzekering
Reis en annuleringsverzekering
Brochure preventie tips ondernemers voor Aansprakelijkheidsverzekering