05-06-2015: DGA met pensioen in eigen beheer

De DGA van een bedrijf is niet verplicht om zijn pensioen op te bouwen bij een verzekeraar. Hij mag zijn pensioen opbouwen in zijn BV. Veel DGA’s hebben hier in het verleden voor geopteerd.

Op dit moment staat de marktrente zeer laag en zijn er enkele besluiten geweest waardoor de voordelen van het opbouwen van een pensioen in de BV kleiner zijn geworden. Voor veel DGA’s is een oplossing gewenst.

De overheid onderkent dit probleem. De afgelopen weken gonsde het van de geruchten dat de overheid een voorstel zou gaan doen om het pensioen van de DGA in eigen beheer een oplossing te bieden. We hadden verwacht dat dit voorstel in mei 2015 zou worden gedaan. Helaas is het niet aan de Kamer voorgelegd. De reden is ons nog niet bekend.

We verwachten dat de geste van de overheid cq de fiscus niet eerder komt dan 01-01-2016 of misschien zelfs 01-07-2016.

Wilt u meer weten over de mogelijke toekomstige aanpassing en de vraag of dit voor u een oplossing biedt?
Bel dan met ons op 078 – 7501118.