01-12-2019: Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Goed nieuws voor werkgevers met een langdurig zieke werknemer in dienst. Vanaf 1 april 2020 kunnen zij bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij betaald hebben. Deze vergoeding zijn werkgevers verschuldigd als een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is, ontslagen wordt. De regeling geldt als de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd, of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer arbeidsongeschikt was. De compensatieregeling geeft de werkgever financiële armslag om het ontslag in gang te zetten. Vanwege hoge kosten van de transitievergoeding houden werkgevers zieke werknemers nu vaak langer in dienst.

Voorwaarden compensatie
De compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige ziekte geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
– de arbeidsovereenkomst heeft ten minste twee jaar geduurd en is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op initiatief van de werkgever beëindigd;
– de arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd terwijl de werknemer bij dit einde arbeidsongeschikt was;
– de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
– de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van een slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.
Het is belangrijk dat werkgevers goed nagaan welke documenten ze moeten bewaren om per 1 april 2020 de compensatie voor de transitievergoeding te kunnen aanvragen bij UWV. UWV komt met een formulier waarop staat wat daarvoor nodig is. Het gaat in ieder geval om de volgende documenten:
1. de ontslagvergunning;
2. de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt wanneer de werknemer ziek was en bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was);
3. gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
4. bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is.

Wilt u meer weten? Mail of bel ons gerust.