20-01-2018: Pensioenfranchises en Basisbedragen 2018

De nieuwe AOW-franchises en basisbedragen voor 2018

In pensioenregelingen en inkomensverzekeringen komen jaarlijks bedragen terug die direct of indirect gekoppeld zijn aan cijfers van de overheid. De bedragen en percentages die het meest voorkomen, zetten we jaarlijks in een handig overzicht.

De AOW-franchises en basisbedragen voor 2018 treft u hier aan. Basisbedragen pensioenen 2018

Attentie: Rekenrente bij waarde overdrachten 2018
Opvallend in 2018 is de enorme stijging van de rekenrente die gehanteerd zal worden bij waardeoverdrachten uit oude eindloon en middelloonregelingen. Ten aanzien van aangevraagde overdrachten in 2017 maakt het veel verschil uit in bijbetalingskosten. U kunt als ex-werkgever geconfronteerd worden met aanzienlijke overdrachtskosten. Als u wilt weten hoe u hiermee om kunt gaan, of hoe u ze kunt voorkomen of van tafel kunt krijgen, neem dan gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via 078 – 750 1118.