Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij dienstverlening op declaratiebasis
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Rotterdam dd. 19-04-2010

Algemene voorwaarden diensten declaratiebasis